zondag 24 augustus 2014

Het Bildt

Zeedijk bij Zwarte Haan (het Bildt, Friesland)
De zeedijk bij Zwarte Haan.

Het Bildt vormt het bovenste gedeelte van de vroegere Middelzee, die met een boog door Friesland helemaal tot aan Bolsward liep. In de middeleeuwen slibde de Middelzee naar het noorden toe steeds verder dicht. Om de zoveel tijd werd het nieuw ontstane land ingedijkt. De voorlopig laatste dijk die werd aangelegd was die tussen Beetgumermolen en Britsum. Dat was rond 1300. Het Bildt was toen nog water. Maar ten noorden van de dijk slibde het land toch weer op, het 'bilde op'. Dat is waar de naam 'het Bildt' vandaan komt. In 1505 werd het opgeslibde land, werden de kwelders ingedijkt, met een dijk van ruim 14 kilometer lang, de tegenwoordige Oudebildtdijk. Dat gebeurde in 261 dagen met schep en kruiwagen door ongeveer 1500 arbeiders, voornamelijk uit Zuid-Holland, maar ook uit Noord-Holland, Zeeland en Brabant. De inpolderaars bleven in de streek wonen en zo ontstond een nieuw dialect dat we het Bildts noemen. Het is een mengvorm van Zuid-Hollandse dialecten en het Fries uit de omgeving.
In de zeventiende eeuw werd de Nieuwe Bildtdijk aangelegd en verloor de Oudebildtdijk zijn functie, in de twintigste eeuw volgde de huidige zeedijk waardoor ook de Nieuwe Bildtdijk geen functie meer had. Zwarte Haan ligt op de Nieuwe Bildtdijk. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw vertrok hier de veerboot naar Ameland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten