woensdag 27 januari 2021

Teken de petitie! Stop de sloop! Maak monument van Christelijke Opleidingsschool!

Deze week in De Katwijksche Post:

Enkele Katwijkers, onder wie Adri van Beelen en Leendert de Vink, zijn een petitie gestart om te voorkomen dat het gebouw van de Christelijke Opleidingsschool verdwijnt. Het schoolbestuur heeft plannen het gebouw en de naastgelegen gymzaal aan de Parklaan in Katwijk aan Zee af te breken omdat het niet meer zou voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarom wil het bestuur voorkomen dat het de status van gemeentelijk monument krijgt.

Er is al genoeg afgebroken, vinden de starters van de petitie. 'Er is al genoeg uit de Katwijkse geschiedenis verloren gegaan,' zegt Van Beelen. 'Ook van na de Tweede Wereldoorlog: laten we nog iets van de architectuur uit de naoorlogse periode van de wederopbouw redden en restaureren. Daarom moet de Christelijke Opleidingsschool blijven staan en worden beschermd als gemeentelijk monument.'

Zoals een van de ondertekenaars het zegt: 'Je kunt het maar één keer verkeerd doen.'

'Er moeten andere oplossingen voor sloop en nieuwbouw voorhanden zijn,' voegt Leendert de Vink eraan toe. 'Als het schoolbestuur samen met de gemeente de handen ineenslaan, komen er zeker andere oplossingen dan het slopen van dit unieke gebouw.'

Van Beelen, De Vink en anderen doen een beroep op de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk om zich in te zetten voor het behoud van het bijzondere gebouw. Van Beelen: 'Laten we niet opnieuw de fout maken een karakteristiek gebouw te slopen en daarvan achteraf spijt hebben. Dus laat dit schitterende pand ongemoeid en zoek naar andere oplossingen. Laat de Christelijke Opleidingsschool niet verloren gaan!'

Iedereen die wil dat het gebouw een gemeentelijk monument wordt, wordt opgeroepen om de petitie te tekenen op petities.nl.


Een Katwijkse jongere: 'De mensen die deze school willen afbreken, zijn behoorlijk de weg kwijt.'


'Ieder historisch gebouw zegt niet alleen iets over het verleden, maar ook over onze beschaving, over de context waarin we leven.' (Geert Mak, Reizen zonder John, Amsterdam/Antwerpen 2012, p. 211)

dinsdag 19 januari 2021

In kleur


We hadden haar al in zwart-wit, op die foto op dat muurtje, met zusje Wil en broertje Wim, maar nu is ze er ook in kleur.* En zie je pas echt hoe donker mijn moeder altijd was. Een bijna Joods uiterlijk, in ieder geval oosters. De foto is uit 1951. Later is ze ook nog wel met koningin Elizabeth vergeleken, maar dat was op haar trouwfoto. Die houden we nog tegoed.

* Via de 'verkleursite' van My heritage, daartoe aangestoken door Adri van Beelen, die nu miniatuurtjes schrijft in De Katwijksche Post bij ingekleurde foto's. Dit was de originele foto, die u ook onder de link vindt:

donderdag 14 januari 2021

De Christelijke Opleidingsschool, een échte school, waar kinderen heel gelukkig zijn!

Reactie op de ingezonden brief van Rindert Venema, zoals die vandaag in De Katwijksche Post verschijnt, maar dan uitgebreider.

Graag willen wij reageren op de ingezonden brief van Rindert Venema van 24 december jl., waarmee hij reageert op het artikel van Berend Oudshoorn in deze krant van 17 december.

Venema ziet het gebouw van de Christelijke Opleidingsschool aan de Parklaan het liefst vandaag nog afgebroken. Zijn hele betoog is daarop gericht. Hij vergelijkt de school met een huis uit 1955 dat nooit veranderd is, zoals ze staan in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Sorry, meneer Venema, maar dit soort huizen zijn er nog steeds, ook buiten het Openluchtmuseum! En zolang we er nog van kunnen genieten, hoeven die huizen en gebouwen niet te worden afgebroken. Bij de Christelijke Opleidingsschool komt daar nog bij dat school en gymzaal mooi opgaan in de omliggende bebouwing. School en huizen, en ook de verderop gelegen voormalige Calvijnschool vormen één lange zichtlijn, een coherent geheel, oogstrelend, voor wie het nog niet doorhad.

Meneer Venema, uw betoog lijkt wel één grote trukendoos. Maar daar trappen wij niet in. Zo heeft u het over de speelplaats (wij noemen dat het schoolplein) die veel te klein zou zijn en niet meer zou voldoen aan de huidige eis van minimaal 600 vierkante meter. Maar weet u wel waarom dit plein zo klein is, meneer Venema? Door die lelijke nieuwbouw die ze ooit aan de school hebben toegevoegd en helemaal het plein op waaiert. Wij gaan ervan uit dat bij de restauratie van de school als gemeentelijk monument dit aanhangsel verwijderd wordt en het plein zijn oude allure weer terugkrijgt. Dan is het weer een groot plein, waarop de kinderen kunnen spelen! Of om met uw woorden te spreken: was er maar nooit verbouwd aan deze school uit 1953, dan hadden we voor het grote, oorspronkelijke plein zoals het ooit was niet helemaal naar het Openluchtmuseum gehoeven.

Het is een bekende truc: zeggen dat kinderen de dupe zullen zijn, waardoor mensen geneigd zijn uw kant te kiezen. Maar het is gewoon niet waar dat kinderen op deze school vol licht en ruimte niet zouden kunnen functioneren, en geen ruimte zouden hebben op het schoolplein. Wat een onzin, meneer Venema. De Christelijke Opleidingsschool is een prima schoolgebouw, waar al generaties lang prima onderwijs wordt gegeven en genoten. Veel andere schoolbesturen zouden jaloers zijn op zo'n schoolgebouw.

En wat zo leuk is: bij restauratie wordt de school nog mooier dan zij al is. Zo zullen de oorspronkelijke metalen kozijnen worden teruggeplaatst. Zij vormen een karakteristiek onderdeel van de naoorlogse architectuur. U als ontwikkeld mens moet dat toch begrijpen? Deze kozijnen zijn een stuk dunner dan de kunststof kozijnen die er later in gezet zijn en laten weer net zoveel licht binnen als er vroeger naar binnen kwam in deze o zo zonnige school. Wij horen u al roepen, dat dat ijzer roestte en dat de kozijnen daarom vervangen zijn. Maar wist u, dat is zo mooi aan deze moderne tijd van de vooruitgang (als je er met de juiste blik naar weet te kijken), dat de materialen die tegenwoordig gebruikt worden een stuk duurzamer zijn. Kijk maar naar de woningen die er nu weer gebouwd worden in de stijl van de jaren dertig, met metalen kozijnen.

Bij restauratie van de school worden al die lelijke niet-oorspronkelijke elementen gelukkig weer uitgewist. Wat dacht u van het weghalen van de verlaagde plafonds? Het maakt de klaslokalen nog lichter en ruimer dan ze al zijn. En nog functioneler. Maar wij horen u alweer roepen: de stookkosten! Ook daar zijn vast moderne oplossingen voor te bedenken.

Het mooie aan de Christelijke Opleidingsschool is dat veel van de oude, naoorlogse elementen nog aanwezig zijn in de school: het trappenhuis in de oorspronkelijke kleuren van 1953, de kenmerkende gevlamde terrazzoachtige vloeren (die je nergens anders ziet!), de binnenramen tussen de klaslokalen en de hal. Het is allemaal nog prachtig en in een prima staat.

En weet u waarom er elk jaar zoveel ouders voor hun kinderen opnieuw voor deze school kiezen? Omdat die ouders dezelfde ervaring als hun kinderen hadden en er het beste onderwijs genoten hebben dat er in de omgeving te vinden was. Wij kunnen dat zelf beamen. Het was een school waar je met veel plezier iedere dag naartoe ging, een échte school, een school waar het voor je gevoel altijd zomer was, en waar we veel geleerd hebben, want wat een functioneel gebouw was dat! Nog net als nu!

Leendert de Vink

Adri van Beelen

oud-leerlingen van de

Christelijke Opleidingsschool


Wij roepen iedereen op de petitie voor het behoud van de Christelijke Opleidingsschool te tekenen op petities.nl.